Polen

Mirosław Nowicki
FOOD WORKER'S SECRETARIAT OF NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Sekretariat Przemysłu Spożywczego
NSZZ Solidarność
ul. Jasna 7
PL – 00-019 Warszawa

Informationen aus der Branche