Poland

Mirosław Nowicki
FOOD WORKER'S SECRETARIAT OF NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Sekretariat Przemysłu Spożywczego
NSZZ Solidarność
ul. Jasna 7
PL 00-019 Warszawa