Poland

Artur Krasinski
SOLIDARNOSC
Wały Piastowskie 24, pok. 130
PL 80-855 Gdańsk
E-Mail: artur.krasinski.44@gmail.com